ამ გვერდის ამობედვა

“ინფიცირების და გარდაცვალების კუთხით ქუთაისი ცხელ წერტილად რჩება” - თენგიზ ცერცვაძე

ინ­ფექ­ცი­უ­რი სა­ა­ვად­მყო­ფოს დი­რექ­ტო­რის თენ­გიზ ცერ­ცვა­ძე აცხადებს, რომ მთე­ლი ქვეყ­ნის მას­შტა­ბით, ქუ­თა­ი­სი ცხელ წერ­ტი­ლად რჩე­ბა  და ის კო­რო­ნა­ვირუ­სით ინ­ფი­ცი­რე­ბულ­თა და გარ­დაც­ვლილ­თა რაოდე­ნო­ბით პირ­ველ ად­გილ­ზეა.

"სიკ­ვდი­ლო­ბის ერთ-ერთი მთა­ვა­რი მი­ზე­ზი არის ის, რომ პა­ცი­ენ­ტებს ოჯა­ხის წევ­რე­ბი ბი­ნა­ზე იქამ­დე ტო­ვე­ბენ, სა­ნამ მათი მდგო­მა­რე­ო­ბა არ დამ­ძიმ­დე­ბა, არ გახ­დე­ბა პირ­და­პირ სა­რე­ა­ნი­მა­ციო.


ამას თუ რა­ღაც „გა­მარ­თლე­ბა“ ჰქონ­და ერთი თვის წინ ნო­ემ­ბერ - დე­კემ­ბერ­ში, როცა ამ­ბობ­დნენ, რომ სა­საწ­რა­ფოს ვერ უკავ­შირ­დე­ბოდ­ნენ და ად­გი­ლე­ბი არ იყო, ახლა ხომ ეს სა­კი­თხი მთლი­ა­ნად მოხ­სნი­ლია. ახლა მსგავ­სი არა­ფე­რი არაა. ჩემი რე­კო­მენ­და­ცია არის რომ, ოჯა­ხე­ბი, სა­დაც არი­ან კო­ვი­დინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლე­ბი, ექიმს მა­შინ­ვე და­უ­კავ­შირ­დნენ და შემ­დეგ ექიმ­მა გა­და­წყვი­ტოს ის სად დარ­ჩეს, ბი­ნა­ზე თუ კლი­ნი­კა­ში“, - გა­ნა­ცხა­და FirstNews.ge-თან თენ­გიზ ცერ­ცვა­ძემ.

შეგახსნებთ, რომ თენგიზ ცერცვაძე ქუ­თა­ი­სის კლი­ნი­კე­ბის ხელ­მძღვა­ნე­ლებ­სა და წარ­მო­მად­გენ­ლებ­ს შეხვდა.

წაკითხვა 384 ჯერ