ოქტომბერი 26 2018 წაკითხვა 256 ჯერ

რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა ისეთ იარაღს შექმნის, რომლის მსგავსიც მსოფლიოში არსად იქნება.

ოქტომბერი 24 2018 წაკითხვა 466 ჯერ

 

"პუ­ტი­ნის მზა­რე­უ­ლი" - ასე ეძა­ხის რუ­სუ­ლი მე­დია ევ­გე­ნი პრი­გო­ჟინს, რო­მე­ლიც კრემლთან და­ახ­ლო­ე­ბუ­ლი ბიზ­ნეს­მე­ნია. მას რუ­სე­თის საპ­რე­ზი­დენ­ტო არ­ჩევ­ნებ­ში ჩა­რე­ვის ბრალ­დე­ბა წა­უ­ყე­ნეს და ამის გამო ამე­რი­კის სან­ქცი­ე­ბიც კი შე­ე­ხო.

Новая газета-მ, რო­მელ­საც რუ­სეთ­ში უკვე აშ­კა­რად ემუქ­რე­ბი­ან, გა­და­წყვი­ტა კრემ­ლის რამ­დე­ნი­მე შავი გეგ­მა გა­მო­ა­აშ­კა­რა­ვოს. გა­მო­ცე­მის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, პრი­გო­ჟი­ნი პუ­ტი­ნის ოპო­ზი­ცი­ო­ნე­რებ­სა და კრი­ტი­კუ­ლად გან­წყო­ბილ ბლო­გე­რებ­ზე თავ­დას­ხმას ახორ­ცი­ე­ლებ­და. ამ საქ­მე­ში მას ეხ­მა­რე­ბო­და 61 წლის ვა­ლე­რი ამელ­ჩენ­კო, რო­მე­ლიც პრი­გო­ჟინ­თან ერ­თად წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­შა­ობ­და. ამ დრო­ის­თვის მისი ად­გილ­სამ­ყო­ფე­ლის დად­გე­ნა ვერ ხერ­ხდე­ბა. ბო­ლოს ის პე­ტერ­ბურ­გის ერთ-ერთ კა­ფე­ში ნა­ხეს, სა­ი­და­ნაც ღა­მის 10 სა­ა­თის­თვის ახ­ლობ­ლებს და­უ­რე­კა და აც­ნო­ბა, რომ უთ­ვალ­თვა­ლებ­დნენ. მას შემ­დეგ ის არა­ვის უნა­ხავს...

 

გა­უ­ჩი­ნა­რე­ბამ­დე მან მო­ას­წრო და ჟურ­ნა­ლის­ტებს ბევ­რი რამ უამ­ბო. ამელ­ჩენ­კო იხ­სე­ნებს, რომ 2016 წელს ჟურ­ნალ "რუ­სუ­ლი სიკ­ვდი­ლის არ­ქე­ო­ლო­გის" გა­მომ­ცე­მელს, კო­რუფ­ცი­ას­თან ბრძო­ლის ფონ­დის იუ­რისტს სერ­გეი მო­ხოვს სახ­ლთან ახ­ლოს ახალ­გაზ­რდა მა­მა­კა­ცი ყვა­ვი­ლე­ბით ხელ­ში შეხ­ვდა და მას "შემ­თხვე­ვით" შე­ე­ხო. იმ წუ­თი­დან მო­ხოვს კონ­ვუ­სია და­ე­მარ­თა და გო­ნე­ბა და­კარ­გა. ის სას­წრა­ფოდ გა­და­იყ­ვა­ნეს სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში, სა­დაც მა­ლე­ვე გონს მო­იყ­ვა­ნეს. მას ამ­ბუ­ლა­ტო­რი­უ­ლი მკურ­ნა­ლო­ბა და­უ­ნიშ­ნეს და მე­ო­რე დღეს­ვე გა­მო­წე­რეს. ექი­მე­ბის დას­კვნით, მას ფსი­ქოტ­რო­პუ­ლი პრე­პა­რა­ტი ან ნე­ი­რო­ლეპ­ტი­კი გა­უ­კე­თეს, თუმ­ცა კონ­კრე­ტუ­ლად რო­მე­ლი, ამის დად­გე­ნა შე­უძ­ლე­ბე­ლი იყო...

 

მა­შინ მო­ხო­ვი და მისი მე­უღ­ლე ეჭ­ვობ­დნენ, რომ ეს ყვე­ლა­ფე­რი პრი­გო­ჟი­ნის ნა­მოქ­მე­და­რი იყო, რად­გან იმ პე­რი­ოდ­ში სწო­რედ მისი მრა­ვალ­მი­ლი­არ­დი­ა­ნი სამ­ხედ­რო კონ­ტრაქ­ტე­ბის საქ­მეს იკ­ვლევ­დნენ. ამალ­ჩენ­კოს თქმით, საქ­მის ცუდი შემ­სრუ­ლე­ბე­ლი პე­ტერ­ბურ­გე­ლი ოლეგ სი­მო­ნო­ვი იყო. შემ­თხვე­ვი­დან რამ­დე­ნი­მე ხნის შემ­დეგ სი­მო­ნო­ვი გა­ურ­კვე­ველ ვი­თა­რე­ბა­ში და­ი­ღუ­პა.

 

ამალ­ჩენ­კო იხ­სე­ნებს, რომ პრი­გო­ჟი­ნის კი­დევ ერთი კად­რი ან­დრეი მი­ხა­ი­ლო­ვი იყო, რო­მელ­საც სხვა­დას­ხვა ადა­მი­ა­ნებ­ზე თვალ­თვა­ლი და მათ­ზე ინ­ფორ­მა­ცი­ის მო­პო­ვე­ბა ევა­ლე­ბო­და. შემ­დეგ მას სხვა და­ვა­ლე­ბის შეს­რუ­ლე­ბაც მო­უ­წია. კონ­კრე­ტუ­ლად, პეტ­როგ­რად­თან ახ­ლოს კლი­ნი­კა Дента-Л–ის მფლო­ბე­ლის ელე­ნა ჩე­რევ­კოს იმი­ტი­რე­ბუ­ლი ავ­ტო­საგ­ზაო შემ­თხვე­ვა. ცნო­ბის­თვის, ჩე­რევ­კოს პრი­გო­ჟინ­თან უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის გამო დავა ჰქონ­და. მას მთვრალ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში მყო­ფი მა­წან­წა­ლა ავ­ტო­მან­ქა­ნის ბორ­ბლებს ქვეშ შე­უგ­დეს, თით­ქოს ის Дента-Л–ის მფლო­ბელ­მა გა­ი­ტა­ნა. პრი­გო­ჟი­ნი ამით მას­ზე ზე­წო­ლას ახ­დენ­და...

 

2013 წელს ამელ­ჩენ­კოს სო­ჭე­ლი ბლო­გე­რის ან­ტონ გი­რი­შენ­ლოს "გაწ­ვრთნა" და­ა­ვა­ლეს, რო­მე­ლიც ვლა­დი­მერ პუ­ტი­ნის შე­სა­ხებ ძა­ლი­ან მწვა­ვე წე­რი­ლებს წერ­და. წე­რის პა­რა­ლე­ლუ­რად ავ­ტო­მო­ბი­ლე­ბით ვაჭ­რობ­და. სწო­რედ ავ­ტო­მო­ბი­ლე­ბის თემა მო­ი­მი­ზე­ზეს "პუ­ტი­ნის მზა­რე­უ­ლის" შემ­სრუ­ლებ­ლებ­მა მას­თან შე­სახ­ვედ­რად. შეხ­ვედ­რის შემ­დეგ მან მწვა­ვე ბლო­გე­ბის წერა შე­წყვი­ტა და ინ­ტერ­ნეტ­სივ­რცი­დან სა­ერ­თოდ გაქ­რა.

 

"მე არც ექი­მი ვარ, არც ქი­რურ­გი და არც ტრამ­ვა­ტო­ლო­გი, მაგ­რამ შე­მიძ­ლია ვთქვა, რომ ის ცო­ცხა­ლი გა­დარ­ჩა..." – უთხრა ჟურ­ნა­ლის­ტებს ამელ­ჩენ­კომ ბლო­გერ­ზე სა­უბ­რი­სას.

 

2014 წელს ამელ­ჩენ­კო­სა და მის ხალ­ხს უკ­რა­ი­ნა­ში, დო­ნეცკ­სა და ლუ­განსკში "მუ­შა­ო­ბა" მი­უ­წი­ათ. "პუ­ტი­ნის მზა­რე­უ­ლის" ყო­ფი­ლი ხელ­ქვე­ი­თი იხ­სე­ნებს, რომ ლუ­განსკში მა­ყუ­ჩი­ა­ნი პის­ტო­ლე­ტით მას საკ­მა­ოდ გავ­ლე­ნი­ა­ნი პერ­სო­ნის გა­ნე­იტ­რა­ლე­ბა და­ე­ვა­ლა.

 

2016 წლი­დან იწყე­ბა ამალ­ჩენ­კოს კავ­ში­რი მო­წამ­ვლე­ბის ის­ტო­რი­ებ­თან. მის "ან­გა­რიშ­ზეა" ბლო­გე­რი სერ­გეი ტი­ხო­ნო­ვის სი­ცო­ცხლე, რო­მე­ლიც ასე­ვე მწვა­ვე პუბ­ლი­კა­ცი­ე­ბით იყო ცნო­ბი­ლი. იმ დროს ექი­მებ­მა და­ას­კვნეს, რომ ტი­ხო­ნო­ვის გარ­დაც­ვა­ლე­ბის მი­ზე­ზი გუ­ლის შე­ტე­ვა იყო, თუმ­ცა ამალ­ჩენ­კო თა­ვის აღ­სა­რე­ბა­ში იხ­სნებს, "რო­გორ შეხ­ვდა 50 წლამ­დე მა­მა­კაცს სა­ჭი­რო ინექ­ცი­ით ხელ­ში... ნემ­სის გა­კე­თე­ბის შემ­დეგ კი ის და­ე­ცა და ად­გილ­ზე გარ­და­იც­ვა­ლა...".

 

მთა­ვა­რი ის­ტო­რია მა­ინც სი­რი­ა­ზეა. ამალ­ჩენ­კოს თქმით, 2017 წლის 12 თე­ბერ­ვალს პრი­გო­ჟი­ნის უსაფრ­თხო­ე­ბის სამ­სა­ხუ­რი სი­რი­ა­ში ჩაფ­რინ­და. მი­სი­ვე ინ­ფორ­მა­ცი­ით, მას­თან ერ­თად იყ­ვნენ ჯგუ­ფის სხვა წევ­რე­ბი - სი­მო­ნო­ვი, გლა­დი­ენ­კო, სერ­გეი კუზ­ნე­ცო­ვი და ვი­ა­ჩეს­ლავ ვა­რე­ე­ვი. ასე­ვე უსაფრ­თხო­ე­ბის სამ­სა­ხუ­რის თა­ნამ­შრო­მე­ლი სერ­გეი გუ­ბა­ნო­ვი.

 

ამალ­ჩენ­კო იხ­სე­ნებს, რომ ჯგუფს სი­რი­ე­ლი ჯა­რის­კა­ცე­ბის მიერ და­ტყვე­ვე­ბულ "ის­ლა­მუ­რი სა­ხელ­მწი­ფოს" მე­ომ­რებ­ზე გარ­კვე­უ­ლი პრე­პა­რა­ტის გა­მოც­და და­ე­ვა­ლა... თუმ­ცა იქ ჩა­სუ­ლებ­მა აღ­მო­ა­ჩი­ნეს, რომ არა­ვი­თა­რი ტყვე­ე­ბი სი­რი­ელ სამ­ხედ­რო­ებს არ ჰყავ­დათ. ამის შემ­დეგ რუს­მა სამ­ხედ­რო პი­რებ­მა გა­და­წყვი­ტეს, რომ პრე­პა­რა­ტი, რო­მელ­საც ISIS-ს წევ­რებ­ზე მო­ნა­დი­რეს უწო­დებ­დნენ, თა­ვად სი­რი­ის შე­ი­ა­რა­ღე­ბუ­ლი ძა­ლე­ბის სამ­ხედ­რო­ებ­ზე გა­მო­ე­ცა­დათ.

 

"ბრძა­ნე­ბის თა­ნახ­მად, ის პრე­პა­რა­ტი სი­რი­ელ მო­ხა­ლი­სე­ებ­სა და სამ­ხედ­რო­ებ­ზე უნდა გა­მოგ­ვე­ცა­და. მათ­თან შეხ­ვედ­რი­სას ჩა­ი­ში ჩუ­მად ჩა­უ­ყა­რეს... ერთ-ერ­თმა მათ­გან­მა მძი­მე ინ­ტოქ­სი­კა­ცია მი­ი­ღო და და­ი­ღუ­პა, ორი მათ­გა­ნი კი მო­ი­წამ­ლა", - ჰყვე­ბა ამალ­ჩენ­კო, რომ­ლის თქმი­თაც, ის მხო­ლოდ და­ვა­ლე­ბებს ას­რუ­ლებ­და და მის­თვის უც­ნო­ბია რას ემ­სა­ხუ­რე­ბო­და ეს ექ­სპე­რი­მენ­ტი.

 

novayagazeta.ru-ს კო­რეს­პონ­დენ­ტის თქმით, ამალ­ჩენ­კოს­თან, რო­მე­ლიც მათ სხვა სა­ი­დუმ­ლო ში­ნა­არ­სის დო­კუ­მენ­ტე­ბის მი­ცე­მას და­პირ­და, ამ ეტაპ­ზე და­კავ­ში­რე­ბა შე­უძ­ლე­ბე­ლია.

 

წყარო

ოქტომბერი 18 2018 წაკითხვა 273 ჯერ

რუსეთსა და ევროპის ქვეყნებს შორის ურთიერთობების აღდგენა სწრაფი ტემპით ხდება, თუმცა ევროკომისია იმ სახელმწიფოების გავლენის ქვეშ არის, რომლებსაც მოსკოვთან კარგი ურთიერთობები არ სურთ,- ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა.

ოქტომბერი 17 2018 წაკითხვა 296 ჯერ

რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის ნახევარკუნძულზე, ქალაქ ქერჩის პოლიტექნიკურ კოლეჯში აფეთქება მოხდა. ამის შესახებ „ტასს“ სამართალდამცავ ორგანოებში საკუთარმა წყარომ აცნობა.

ოქტომბერი 16 2018 წაკითხვა 330 ჯერ

სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი თანამდებობიდან გადადგა. ის იმედოვნებს, რომ ამ გზით შეიქმნა ფორმალური მიზეზი ქვეყნის პარლამენტის დასათხოვად. ამის შესახებ მან სომხეთის საზოგადოებრივი ტელევიზიის ეთერში განაცხადა.

ოქტომბერი 16 2018 წაკითხვა 247 ჯერ

ჩრდილოეთ კორეა და სამხრეთ კორეა, გაერო-ს შუამავლობით, ორ ქვეყანას შორის საზღვრის დემილიტარიზების საკითხზე დღეს პირველ სამმხრივ შეხვედრას გამართავენ. 

გვერდი 9 სულ 12
ჩვენს შესახებ

მოკლე ინფო

ჩვენი მთავარი პრინციპებია: სიზუსტე, ოპერატიულბა და დაბალანსებული ინფორმაციის მიწოდება.

ჩვენს შესახებ

საინფორმაციო სააგენტო „პირველი ნიუსი“ 2018 წელს შეიქმნა. ჩვენი სააგენტოს ვებგვერდზე ქვეყნდება მიმდინარე პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური, მსოფლიო, კულტურული, სპორტული და სხვა აქტუალური სიახლეები.  სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება ადამიანის ერთ–ერთი ძირითადი უფლებაა. სწორედ ამ უფლების გამოყენებით ჩვენმა გუნდმა აიღო ვალდებულება, რომ საზოგადოებას დროულად მივაწოდოთ ამომწურავი, ობიექტური ინფორმაცია ფაქტებისა და მოვლენების დამახინჯების გარეშე.