ციმბირული "ზომბი ვირუსები" - მეცნიერები შიშობენ, რომ ახალი პანდემია შესაძლოა, ამ ვირუსების "გაცოცხლებას" მოჰყვეს

ციმ­ბი­რის ყი­ნუ­ლებ­ში ნა­პოვ­ნი ვირუ­სე­ბის გამო, კა­ცობ­რი­ო­ბა შე­საძ­ლოა, ახა­ლი პან­დე­მი­ის წი­ნა­შე აღ­მოჩ­ნდეს,- ამის შე­სა­ხებThe Guardian წერს.

მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, არის რის­კი, რომ ძვე­ლი ციმ­ბი­რუ­ლი ვირუ­სე­ბი გლო­ბა­ლუ­რი დათ­ბო­ბის გამო, "გა­ცო­ცხლდნენ" და ჩვენ­თვის უც­ნო­ბი და­ა­ვა­დე­ბე­ბის აფეთ­ქე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ონ. მათ "ზომბ ვირუ­სებს" უწო­დე­ბენ.

 

ისი­ნი ამ­ბო­ბენ, რომ შემ­დე­გი პან­დე­მია შე­საძ­ლოა, არა ახალ­მა ვირუ­სებ­მა, არა­მედ წარ­სუ­ლის და­ა­ვა­დე­ბებ­მა გა­მო­იწ­ვი­ოს. აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, ბი­ო­ლო­გებ­მა შექ­მნეს არ­ქტი­კუ­ლი მო­ნი­ტო­რინ­გის ქსე­ლი, რო­მე­ლიც ძვე­ლი მიკ­რო­ორ­გა­ნიზ­მე­ბის და­ა­ვა­დე­ბე­ბის შემ­თხვე­ვებს გა­მო­ავ­ლენს.

 

აღ­ნიშ­ნუ­ლი სამ­სა­ხუ­რი უზ­რუნ­ველ­ყოფს კა­რან­ტინს, კვა­ლი­ფი­ცი­რე­ბულ სა­მე­დი­ცი­ნო დახ­მა­რე­ბას, ასე­ვე ინ­ფი­ცი­რე­ბის ზო­ნა­ში ადა­მი­ა­ნე­ბის გა­და­ად­გი­ლე­ბას.

 

"ახლა პან­დე­მი­უ­რი საფრ­თხის ანა­ლი­ზი კონ­ცენ­ტრი­რე­ბუ­ლია იმ და­ა­ვა­დე­ბებ­ზე, რომ­ლე­ბიც შე­საძ­ლოა, გაჩ­ნდნენ სამ­ხრეთ რე­გი­ო­ნებ­ში და შემ­დეგ გავ­რცელ­დნენ ჩრდი­ლო­ეთ­ში. ამას­თან, ძა­ლი­ან ცოტა დრო და ყუ­რა­დღე­ბა ეთ­მო­ბა შე­საძ­ლო აფეთ­ქე­ბებს უკი­დუ­რეს ჩრდი­ლო­ეთ­ში, რო­მე­ლიც გავ­რცელ­დე­ბა სამ­ხრეთ­ში. მე ვთვლი, რომ ეს თვალ­თა­ხედ­ვი­დან გვე­პა­რე­ბა. იქ სა­ხი­ფა­თო ვირუ­სე­ბია, რომ­ლებ­საც ადა­მი­ა­ნე­ბის ინ­ფი­ცი­რე­ბა და პან­დე­მი­ის გა­მოწ­ვე­ვა შე­უძ­ლი­ათ“, - ამ­ბობს მარ­სე­ლის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის გე­ნე­ტი­კო­სი ჟან-მი­შე­ლი.

 

2014 წელს კლე­ვერ­ლი მეც­ნი­ერ­თა ჯგუფს ხელ­მძღვა­ნე­ლობ­და. ამ ჯგუფ­მა ციმ­ბირ­ში ცო­ცხა­ლი ვირუ­სე­ბის იზო­ლი­რე­ბა შეძ­ლო, ასე­ვე და­ად­გი­ნა, რომ მათ კვლავ შე­უძ­ლი­ათ ერ­თუ­ჯრე­დი­ა­ნი ორ­გა­ნიზ­მე­ბის და­ინ­ფი­ცი­რე­ბა. 2023 წელს გა­მოქ­ვეყ­ნდა კვლე­ვა, რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც დად­გე­ნი­ლია, რომ ციმ­ბი­რის 7 სხვა­დას­ხვა წერ­ტილ­ში გა­მოვ­ლე­ნი­ლია რამ­დე­ნი­მე ვირუ­სუ­ლი შტა­მი, რომ­ლებ­საც სხვა ორ­გა­ნიზ­მე­ბის და­ინ­ფი­ცი­რე­ბა შე­უძ­ლია.


"ვირუ­სებს, რომ­ლე­ბიც ჩვენ გა­მოვ­ყა­ვით, მხო­ლოდ ამე­ბის და­ინ­ფი­ცი­რე­ბა შე­ეძ­ლოთ და ადა­მი­ა­ნის­თვის საფრ­თხეს არ წარ­მო­ად­გენ­დნენ. თუმ­ცა ჩვენ პოქ­სი­ვირუ­სე­ბი­სა და ჰერ­პეს­ვირუ­სე­ბის გე­ნო­მუ­რი კვა­ლიც შევ­ნიშ­ნეთ, რომ­ლე­ბიც კარ­გად ნაც­ნო­ბი პა­თო­გე­ნია“, - ამ­ბობს კლე­ვერ­ლი.

 

ამას­თან ყვე­ლა­ზე დიდი რის­კი მრა­ვალ­წლო­ვა­ნი მზრა­ლო­ბის ლღო­ბა არ არის:

 

"საფრ­თხე გლო­ბა­ლუ­რი დათ­ბო­ბის სხვა ფაქ­ტო­რის­გან მომ­დი­ნა­რე­ობს, კონ­კრე­ტუ­ლად კი, არ­ქტი­კუ­ლი ზღვის ყი­ნუ­ლის გაქ­რო­ბის­გან.

 

ეს ცვლი­ლე­ბა გაზ­რდის გე­მე­ბით გა­და­ად­გი­ლე­ბას, სატ­რან­სპორ­ტო მი­მოს­ვლას და ციმ­ბი­რის მრეწ­ვე­ლო­ბის გან­ვი­თა­რე­ბას. იგეგ­მე­ბა მას­შტა­ბუ­რი სამ­თო-მომ­პო­ვებ­ლო­ბის სა­მუ­შა­ო­ე­ბი, ღრმა მრა­ვალ­წლო­ვან მზრა­ლო­ბა­ში მა­ღა­რო­ე­ბი­სა და ნავ­თო­ბის მო­პო­ვე­ბის­თვის გა­ი­თხრე­ბა დიდი ბურ­ღე­ბი. ეს მოქ­მე­დე­ბე­ბი გა­მო­ა­თა­ვი­სუფ­ლებს პა­თო­გე­ნე­ბის დიდ რა­ო­დე­ნო­ბას, რომ­ლე­ბიც დღემ­დე იქ არი­ან. მა­ღა­რო­ე­ლე­ბი იქ ჩავ­ლენ და ამ ვირუ­სე­ბით ისუნ­თქე­ბენ. შე­დე­გე­ბი კა­ტას­ტრო­ფუ­ლი იქ­ნე­ბა“, - ამ­ბობს კლე­ვერ­ლი.

წაკითხვა 147 ჯერ განახლდა განახლდა იანვარი 24 2024
ჩვენს შესახებ

მოკლე ინფო

ჩვენი მთავარი პრინციპებია: სიზუსტე, ოპერატიულბა და დაბალანსებული ინფორმაციის მიწოდება.

ჩვენს შესახებ

საინფორმაციო სააგენტო „პირველი ნიუსი“ 2018 წელს შეიქმნა. ჩვენი სააგენტოს ვებგვერდზე ქვეყნდება მიმდინარე პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური, მსოფლიო, კულტურული, სპორტული და სხვა აქტუალური სიახლეები.  სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება ადამიანის ერთ–ერთი ძირითადი უფლებაა. სწორედ ამ უფლების გამოყენებით ჩვენმა გუნდმა აიღო ვალდებულება, რომ საზოგადოებას დროულად მივაწოდოთ ამომწურავი, ობიექტური ინფორმაცია ფაქტებისა და მოვლენების დამახინჯების გარეშე.